HUB Analize broj 4

Kamatne stope na depozite u bankama u Hrvatskoj kreću se unutar ili iznad intervala Eurozone. Činjenica da deponenti u Hrvatskoj u prosjeku ostvaruju veću zaradu na depozite nego u Europi govori da banke uglavnom nisu prevalile trošak regulacije na štediše premda je trošak regulacije neusporedivo veći nego u Eurozoni. Banke su apsorbirale trošak regulacije kroz smanjenu stopu dobiti. Pri tome trošak osiguranja depozita nema dominantan učinak na ukupan trošak regulacije i kamatne stope. Međutim glavna obilježja sustava osiguranja nisu se mijenjala deset godina i nisu prilagođena izazovima novoga vremena s rastućom mobilnosti kapitala. Glavni pravci reforme sustava osiguranja depozita trebali bi se usmjeriti prema problematici modela upravljanja i povećanja fleksibilnosti načina njegova financiranja.

HUB Analize broj 4 - Osiguranje depozita.

LinkedIn icon