HUB Analize broj 48

Dok su kreatori politike i javnost fokusirani na proceduru prekomjerna deficita,
Hrvatska ulazi i u EU proceduru za otklanjanje makroekonomske neravnoteže (engl.
MIP). Riječ je o relativno novijem korektivnom mehanizmu koji je ugrađen u
proceduru Europskog semestra. Nakon što je u ožujku objavljen dubinski analitički
izvještaj, prvi rezultat djelovanja procedure vidjet će se već u lipnju, kada će
Europska komisija u preporuke Hrvatskoj uključiti i prijedloge za otklanjanje
makroekonomskih neravnoteža.
 
HUB Analiza sadrži detaljan prikaz Europskoga semestra i načina kako se unutar
Semestra isprepleću procedure prekomjerna deficita i makroekonomske
neravnoteže. Prikazuju se pokazatelji i kriteriji makroekonomske neravnoteže,
preispituju rigidne granice kriterija ravnoteže, te se ističu posebno loši pokazatelji za
Hrvatsku – oni vezani uz izvoz i tržište rada.
 
Vrijednosti pokazatelja makroekonomske neravnoteže za Hrvatsku izlaze izvan
dopustivih granica za 4 od 11 glavnih pokazatelja – neto međunarodnu investicijsku
poziciju, udjel izvoza na svjetskom tržištu, javni dug i nezaposlenost. I pokazatelj
zaduženosti privatnog sektora dotiče graničnu vrijednost.
 
 
 
 
LinkedIn icon