HUB Izgledi 1/2009

Priznanje recesije, negacija krize.

Pet većih hrvatskih banaka upošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim provođenjem anketa prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima. Svake godine izlaze dva broja „Izgleda“ kluba glavnih ekonomista hrvatskih banaka. U toj publikaciji prikazujemo rezultate ankete o
ekonomskim izgledima u tekućoj godini. Ova anketa provedena je krajem siječnja 2009. Glavni ekonomisti ističu da je pouzdanost prognoze smanjena zbog odraza globalne financijske krize.

HUB Izgledi 1/2009

LinkedIn icon