HUB pozdravlja preporuke HNB-a; banke na upite klijenata već nude mogućnosti refinanciranja kredita

Hrvatske banke pozdravljaju sve mjere koje doprinose smanjenju regulatornog rizika i regulatornog troška, smanjenju ukupnih rizika u zemlji i koje povećavaju pravnu sigurnost u poslovanju. Također izražavaju pozitivan stav o mjerama koje idu u pravcu pojednostavljenja poslovanja i smanjenja troška za poduzeća i gradjane RH. Preporuke koje predlaže HNB poboljšavaju obaviještenost klijenata i time doprinose proširenju izbora koje imaju klijenti.

Većina banaka koje su aktivne na tržištu na upite klijenta već nude različite mogućnosti i uvjete financiranja i refinanciranja kredita: kunske kredite ili kredite uz EUR uz fiksnu kamatu (negdje i na rok do 20 godina otplate) ili uz promjenjivu kamatnu stopu. Većina banaka i sada ne zaračunava naknadu pri izmjeni ugovora, a to će za stambene kredite biti i dodatno regulirano novim zakonom koji prenosi EU regulativu.

Od regulatora očekujemo upute kako će se na jednak način za cijelu industriju pristupiti obavještavanju klijenata, a važno je i da regulator osigura dovoljno kunskih izvora u slučaju većeg interesa klijenata za tim kreditima.

Naime, dosadašnja potražnja za kunskim kreditima je bila takva da su banke imale dovoljno kunskih izvora, no kako većinu štednje u Hrvatskoj i dalje čine depoziti u stranim valutama, veći odabir za kunskim kreditima tražit će i promjenu valutne izloženosti banaka.

Na kraju, napominjemo da klijenti sami mogu izabrati onu ponudu koja najviše odgovara njihovim zahtjevima i kreditnoj sposobnosti.

LinkedIn icon