Od 1. siječnja 2016. financijske institucije u Hrvatskoj obvezne su primjenjivati Globalni standard izvještavanja - Common Reporting Standard (CRS)

Zagreb, 17. prosinca 2015. - Od 1. siječnja 2016. godine na snagu stupa Direktiva 2014/107/EU, koja je temelj za provedbu Globalnog standarda izvještavanja - Common Reporting Standard (CRS) u Europskoj uniji, a kojega je razvila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Temeljem CRS-a nadležna tijela država dobivaju informacije od svojih financijskih institucija, među ostalim, banaka i stambenih štedionica, koje zatim automatski razmjenjuju s nadležnim tijelima ostalih država na godišnjoj razini. Financijske institucije u Hrvatskoj utvrđivat će status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve CRS-a na temelju podataka koje će klijenti dati popunjavanjem odgovarajućih obrazaca te će u skladu s preuzetim obvezama Ministarstvu financija Republike Hrvatske - Poreznoj upravi dostavljati podatke o računima i financijskoj imovini klijenata za koje su utvrdile da se mogu smatrati rezidentom jedne od država pristupnica CRS-u.

CRS je razvijen nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) u ožujku 2010. godine donijele "Zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u stranim financijskim institucijama" poznat kao FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) radi što efikasnije borbe protiv poreznih utaja/prijevara. Njime je utvrđeno koje informacije o financijskim računima se razmjenjuju, koje financijske institucije imaju obvezu izvješćivanja, definirane su različite vrste računa i poreznih obveznika, kao i postupci dubinske analize kojih se moraju pridržavati financijske institucije.

Primjenom CRS-a želi se poboljšati suradnja s drugim državama u razmjeni poreznih podataka, unaprijediti porezni nadzor i suradnja u naplati poreza na međudržavnoj razini.

Za ova pitanja, kao i za informacije građanima o poreznoj rezidentnosti, nadležne su državne porezne uprave, a u Hrvatskoj je to Ministarstvo financija - Porezna uprava na čijim će se internet stranicama moći pronaći detaljne informacije o provedbi CRS-a.

 

LinkedIn icon