Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupa na snagu 8. studenog 2017. godine, a njegova primjena donijeti će promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke. 

NN 108/2017 (8.11.2017.), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

LinkedIn icon