Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima

Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima (preko 5 godina) u Hrvatskoj se kreću unutar intervala euro područja. Među zemljama koje nisu uvele euro višu kamatnu stopu imaju Rumunjska i Bugarska.

 Trend pada je profiliran od kraja 2014., što se podudara s prelijevanjem nižih kamatnih stopa na domaće tržište izvora sredstava i s početkom gospodarskoga oporavka. Vjerojatno su se na strani kreditno sposobnih tražitelja kredita prvo pojavile kapitalno jače kompanije s bolje pripremljenim projektima i kolateralima, čiji je rizik ispodprosječan.

Izvor podataka: HNB, obrada Arhivanalitika za HUB, ožujak 2017.

 

Ostale pokazatelje pogledajte u najnovijem Pregledu

LinkedIn icon