S radom započeo Centar za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje HUP-a

Zagreb, 18. siječnja 2011. godine.- Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska udruga banaka (HUB) osnovale su Centar za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje HUP-a. Centar je s radom započeo 1. siječnja 2011. i prvi je specijalizirani Centar za mirenje, ne samo u HUP-u, nego i u Hrvatskoj.
Mirenje je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć treće, neutralne i nepristrane osobe - certificiranog izmiritelja. U usporedbi s klasičnim sudskim sporovima, mirenje je neusporedivo brže, jeftinije i najčešće uspije očuvati poljuljani poslovni odnos stranaka.
Centar je namijenjen rješavanju sporova iz područja bankovnih i financijskih usluga, kao i svim sporovima financijskih i kreditnih institucija. Osnovan je na inicijativu samih banaka koje svojim klijentima, i građanima i poslovnim subjektima, žele ponuditi novi oblik suradnje.
Pojedina banka primjenjivat će politiku izvansudskog rješavanja sporova u onoj mjeri koliko to bude u skladu s njezinom poslovnom politikom i unutar okvira redovnog bankovnog poslovanja.
Mirenje je moguće provesti diljem Hrvatske, u HUP-ovim regionalnim centrima (Osijek, Rijeka, Split), ali postoji mogućnost za provedbu postupka gdje god se pokaže interes za mirenjem ili se procijeni da je ono potrebno.
Posebnu obuku za vođenje postupaka u Centru za mirenje u bankarstvu prošlo je dvadesetak osoba, a osim odvjetnika i sudaca, na listi izmiritelja nalaze se i gospodarstvenici, bankari i ostali koji u okviru svoga bazičnog zvanja i zanimanja mogu razumjeti kompleksnost mogućeg spora, a osobnim i miriteljskim osobinama posebno su kvalificirani za taj posao u okviru ovoga projekta.
Tarife koje se naplaćuju za postupke mirenja regulirane su Pravilnikom o troškovima mirenja HUP-a, a sastoje se od upisne takse, troškova nagrade izmiritelja, administrativnih i ostalih troškova. Tarife ovise o vrijednosti predmeta spora, a što je vrijednost predmeta spora veća to je postupak isplativiji, jer samo jedna parnična radnja pred redovnim sudom može koštati kao cijeli postupak pred Centrom za mirenje u bankarstvu HUP-a.
Do kraja 2011. godine Centar za mirenje u bankarstvu građanima ne naplaćuje upisnu taksu, administrativni trošak i nagradu izmiriteljima s liste izmiritelja HUP-ovog Centra za mirenje u bankarstvu.
Prednosti mirenja su i troškovna prihvatljivost te fleksibilnost i brzina s obzirom da za takav postupak nisu važne pravne pozicije stranaka. Stoga, korištenje usluga Centra za mirenje u bankarstvu može dovesti do međusobno prihvatljivijih i pravednijih rješenja, dok je sudac strogo ograničen okvirima zakona i drugih propisa ne temelju kojih sudi.
U neposrednom hrvatskom okruženju mirenje se tek razvija, ali je ono naročito razvijeno u zapadnoj Europi, posebno u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji, dok je u SAD-u to dominantan način rješavanja sporova manje vrijednosti.
Više informacija o centrima za mirenje i postupku mirenja u bankarstvu možete pronaći na internet stranici Hrvatske udruge poslodavaca www.hup.hr.

LinkedIn icon