Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente - 2007

Ugovorna dokumentacija koja pravno regulira instrumente na financijskim tržištima u svijetu je u posljednjih petnaestak godina doživjela visok stupanj standardizacije. Stvaranje tipskih odnosno standardnih ugovora za repo poslove, derivativne transkacije i slične financijske instrumente, osim što znatno skraćuje vrijeme potrebno za pregovaranje, u znatnoj mjeri pomaže sudionicima u smanjenju kreditnoga rizika.

Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente predstavlja pokušaj ujednačavanja ugovorne dokumentacije na domaćem tržištu. Cilj je ugovora unificirati dokumentaciju, olakšati poslovanje, stvoriti dobru poslovnu praksu za zaključivanje derivativnih transakcija i povećati volumen trgovanja na domaćem tržištu. Ugovor je rađen po uzoru na međunarodnu praksu uvažavajući specifičnosti hrvatskoga prava .

Dodaci na osnovni ugovor se mogu kreirati i ugovarati sukladno potrebi te interesu samih sudionika.

U priloženom PDF dokumentu možete naći primjerak standardnog ugovora te dodatak sa definicijama pojedinih izvedenih financijskih instrumenata.

Okvirni ugovor i aneks

LinkedIn icon