Izgledi, pregledi, postavke

HUB Izgledi 3/2014

Rasta 2015. možda biti neće - ali ne misle svi isto

Pročitajte više

HUB Pregled 3/2014: Razduživanje banaka se nastavlja

Kamatne stope su ispod maksimalnih u eurozoni

Pročitajte više

HUB Izgledi 2/2014

Ekonomisti: Pesimisti ili realisti?

Pročitajte više

HUB Pregled 2/2014: Nastavak negativnih kretanja

Zbog daljnjeg pogoršanja uvjeta poslovanja hrvatske su banke na začelju europske liste profitabilnosti banaka

Pročitajte više

HUB Pregled 1/2014

Tromjesečna publikacija analizira izvore sredstava banaka, plasmane, kamatne stope, troškove regulacije, zarade, kapitalizaciju i rizike

Pročitajte više

HUB Pregled 3/2013

Kvartalna publikacija Hrvatske udruge banaka HUB Pregledi pokreće se u trenutku kada raste interes stručne i šire javnosti za poslovanje banaka.
Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU, kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje.

Pročitajte više

HUB Izgledi 1/2014

2014: još jedna teška godina

Pročitajte više

HUB Pregled 2/2013

Kvartalna publikacija Hrvatske udruge banaka HUB Pregledi pokreće se u trenutku kada raste interes stručne i šire javnosti za poslovanje banaka. Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU, kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje. I do sada su postojali različiti statistički izvori, prikazi i analize. U njihovom je predstavljanju prednjačila Hrvatska narodna banka (Bilten o bankama, Specijalni prezentacijski format, Financijska stabilnosti.t.d.), a za njom i Hrvatska udruga banaka otkako je 2007. pokrenula seriju HUB Analiza. Kvartalni HUB Pregled zamislili smo kao redovitu seriju u okviru šire publikacije HUB Analiza.

Pročitajte više

HUB Pregled 1/2013

Unatoč postojanju različitih izvora informacija, u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima o poslovanju banaka u Hrvatskoj. Statistički izvori, prikazi i publikacije nalaze se na raznim mjestima, a objedinjeni prikazi poput Biltena o bankamaHNB-a izlaze sa značajnim vremenskim pomakom i na taj način često kasne za događajima i promjenama u trendovima. Isti je slučaj bio s HUB Analizama u kojima su se neke važne teme obrađivale samo jednom godišnje, što nije osiguralo ažurnost informacija (npr. usporedbe kamatnih stopa).

Pročitajte više

HUB Izgledi 2/2013

Pogoršani izgledi za 2013.

Pročitajte više
Subscribe to Izgledi, pregledi, postavke