Prikazi

Financijski razvitak u novoj Europi: nedovršena priča?

Izvornik: Edda Zoli (2007): „Financial Development in Emerging Europe: The Unfinished Agenda.“ IMF Working Paper 07/245
Istraživanje Edde Zoli bavi se dostignutim stupnjem financijskog razvitka u tzv. novoj Europi kako bi se identificirali kritični čimbenici daljnjega razvitka. Autorica ih pronalazi u bržem razvitku tržišta instrumenata javnoga duga, jačanju kakvoće korporativnog upravljanja i zaštite prava vjerovnika te ubrzanom rastu različitih institucionalnih ulagatelja.

Pročitajte više

Financijska stabilnost: koji pokazatelji predviđaju bankovne krize?

Izvornik: Martin Čihak i Klaus Schaeck (2007): “How Well Do Aggregate Bank Ratios Identify Banking Problems?” IMF Working Paper WP/07/275.
Istraživanje Čihaka i Schaecka bavi se pitanjem mogu li agregatni financijski omjeri koji se izračunavaju za nacionalne bankovne sustave pomoći u predviđanju izbijanja i trajanja sistemskih bankovnih kriza? Premda upozoravaju da takvi omjeri ne mogu poslužiti kao jedini analitički alati u predviđanju kriza, autori pronalaze neke pokazatelje – među kojima se ističu povrat na kapital banaka i zaduženost sektora poduzeća, koji imaju predviđajuću moć.

Pročitajte više

Financijska stabilnost unutar Europske Unije – organizirati se kao NATO?

Izvornik: Maria J. Nieto i Garry J. Schinasi (2007): „EU Framework for Safeguarding Financial Stability: Towards an Analytical Benchmark for Assessing its effectiveness”, IMF working paper WP/07/260.
Europski financijski sektor postaje sve više integriran. S druge strane, regulatori koji nadziru financijsku stabilnost ostali su locirani i zatvoreni na razini pojedinih država članica uz tek poneki mehanizam koji pokušava nametnuti međunarodnu koordinaciju. Iako su nositelji ekonomske politike svjesni ovih činjenica, pravo rješenje ovog problema još nije na vidiku jer se prvenstveno razmatraju problemi poput onoga tko treba snositi troškove budućeg pan-europskog sustava. Pitanja nužnosti i hitnosti promjena se za sada zanemaruju. Istraživači MMF-a napravili su jednostavnu simulaciju sistemske prijetnje poput propasti pan-europske banke s ciljem da istraže kako bi se trenutni sustav regulacije i nadzora mogao nositi s takvim problemom. Analiza pokazuje da je sadašnji sustav sub-optimalan te da bi alternativni oblici suradnje među članicama odnosno regulatorima koji uključuju suradnju među pojedinim državama mogli dovesti do boljeg rješenja.

Pročitajte više

Krov se popravlja dok je vrijeme sunčano: kakav je utjecaj monetarne i fiskalne politike na početak, trajanje i završetak krize na kapitalnom računu?

Izvornik: Mauro Mecagni, Ruben Atoyan, David Hofman i Dimitri Tzanninis (2007): „The duration of capital account crisis – an empirical analysis”, IMF working paper WP/07/258.
Istraživači MMF-a pokazuju da su početni uvjeti te međunarodno okružje najznačajniji čimbenici koji djeluju na skraćivanje odnosno završetak krize povezane s priljevom kapitala. Drugim riječima, dok su kvalitetne politike nužan preduvjet za izbjegavanje kriza povezanih s priljevom kapitala, jednom kada kriza nastupi, vjerojatnost završetka krize više zavisi o „sreći“ (jer se više ne može utjecati niti na inicijalne uvjete niti na vanjsko raspoloženje) nego o vlastitim politikama. Ovaj zaključak ne znači da za zemlje u krizi nije bitno kakvu će ekonomsku politiku voditi jer loše politike (poput uvođenja fleksibilnog tečaja) mogu produbiti snagu i trajanje krize. No, autori naglašavaju nužnost da zemlje vode opreznu ekonomsku politiku prije samog nastanka krize jer jednom kada se zemlja nađe u krizi, ti uvjeti postaju presudni za završetak krize. Drugim riječima, u trenutku krize svaka zemlja postaje talac svoje prošlosti.

Pročitajte više

Financije i konvergencija u Europi: što se krije iza ugla?

Bems, R. I P. Schellekens (2007): “Finance and Convergence: What’s Ahead for Emerging Europe?” IMF Working Paper 07/244.
Nedostatak značajnih tokova kapitala od bogatijih prema siromašnijim zemljama proglašen je paradoksom međunarodnih financija 90-tih godina. Kasnija su istraživanja pokazala da bi se čak moglo očekivati da kapital teče iz siromašnijih prema bogatijim zemljama. Autori pokazuju da su u tim globalnim anomalijama europske zemlje iznimka. Kapital u Europi uglavnom teče od bogatijih prema siromašnijim zemljama. To vodi većim stopama ekonomskog rasta. Štoviše, zahvaljujući snažnom stupnju financijske integracije, može se primijetiti konvergencija dohodaka među europskim zemljama.

Pročitajte više

Financijska integracija je poželjna, barem unutar Europe

Abdul Abiad, Daniel Leigh i Ashoka Mody: „International Finance and Income Convergence: Europe is different“, MMF working paper WP/07/64.
Nedostatak značajnih tokova kapitala od bogatijih prema siromašnijim zemljama proglašen je paradoksom međunarodnih financija 90-tih godina. Kasnija su istraživanja pokazala da bi se čak moglo očekivati da kapital teče iz siromašnijih prema bogatijim zemljama. Autori pokazuju da su u tim globalnim anomalijama europske zemlje iznimka. Kapital u Europi uglavnom teče od bogatijih prema siromašnijim zemljama. To vodi većim stopama ekonomskog rasta. Štoviše, zahvaljujući snažnom stupnju financijske integracije, može se primijetiti konvergencija dohodaka među europskim zemljama.

Pročitajte više

Kako financijska tržišta mogu dovesti do inovacija, produktivnosti i rasta u Europi?

Philipp Hartmann, Florian Heider, Elias Papaioannou i Marco Lo Duca: „The role of financial markets and innovation in productivity and growth in Europe“, ECB occasional paper series No. 72.
Zaostajanje stopa rasta zemalja EU u odnosu na SAD posljednjih je godina navelo mnoge istraživače da pokušaju identificirati najučinkovitije politike koje bi mogle dovesti do poboljšanja dinamike gospodarskoga rasta u Europi. Rad koji ovdje prikazujemo bavi se pitanjem reforme u financijskom sektoru te istražuje koje su politike poželjne kako bi se poboljšala alokacija kapitala unutar Europe. Rezultati pokazuju da postoji niz načina kako poboljšati doprinos financijskog sektora ekonomskom rastu. Poboljšanje korporativnog upravljanja, učinkovitosti pravnog sustava te strukturnih karakteristika bankovnih sektora dovelo bi do većeg financijskog razvitka i povećalo brzinu kojom financijski sektor alocira sredstva u sektore s najvećim potencijalom rasta.

Pročitajte više

Europa: kojim putem dalje?

Međunarodni monetarni fond (2007): „Regional Economic Outlook: Europe – Strengthening Financial Systems“

Pročitajte više

Svijet je ponovno postao opasno mjesto

Nouriel Roubini (2007): „The Risk of a U.S. Hard Landing and Implications for the Global Economy and Financial Markets.“ Transkript seminara održanog 13. rujna u Međunarodnom monetarnom fondu.
Često ga nazivaju „kontrašem“ zbog njegove sklonosti negativnim interpretacijama događaja i pesimističnim prognozama. Unatoč određene doze predvidivosti, Roubinijev internetski portal RDG Monitor postao je jedna od nezaobilaznih internetskih lokacija za analitičare. Nije rijetkost – pa tako ni ovaj put, da ovog uglednog profesora ekonomije sa Sveučilišta New York slušaju i vodeći ekonomski analitičari međunarodnih financijskih institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda. Loša vijest koju profesor Roubini poručuje s predavanja održana u rujnu u MMF-u jest da trenutačna kriza na svjetskim financijskim tržištima neće brzo proći i pogodit će SAD puno jače nego što većina očekuje. Negativni će se učinci brzo preliti na Kinu i jugoistočnu Aziju. Dobra vijest glasi: Europa i njezina tržišta u nastanku trenutačno se ipak čine izoliranima od negativnih učinaka krize. Profesor Roubini ne predviđa krizu globalnih razmjera, ali upozorava da je vrijeme lakih kredita i dostupnog novca prošlo. Svijet je ponovno postao opasno mjesto, a to znači da treba biti oprezan.

Pročitajte više

Kriza, korekcija ili prolazni hir?

Međunarodni monetarni fond (2007) Global Financial Stability Report (GFSR): Financial Market Turbulence: Causes, Consequences and Policies. September, Washington DC.
Izvješće o globalnoj financijskoj stabilnosti izlazi dvaput godišnje, a u ovome broju obrađuje tri teme: (a) globalne financijske turbulencije izazvane učincima krize američkog hipotekarnog tržišta, (b) ulogu sustava upravljanja rizicima u financijskim institucijama u širenju impulsa financijskih kriza te (c) odrednice kolebanja međunarodnih tokova kapitala. Za Hrvatsku je najzanimljivija treća tema. Stupanj financijskog razvitka, financijska otvorenost i primjena visokih standarda korporativnog upravljanja potiču priljeve kapitala i smanjuju njihova kolebanja. Kako se restrikcije na priljev kapitala u tom smislu mogu protumačiti kao porezi na financijski razvitak, izvješće preporuča da se „... njihovi troškovi i moguće usputne distorzije pažljivo uravnoteže u skladu s učinkovitošću tih mjera u dugom roku.“

Pročitajte više
Subscribe to Prikazi